Μεγαλώνουμε και πληθαίνουμε με κάθε βήμα!
Πάνω από 30 μαθητές σε 2 τμήματα!
Συμμετοχές απ όλη την Αυστραλία!

Η Γιώτα Ιωακειμίδου παραδίδει το 3ο μάθημα ποντιακής διαλέκτου στην Ποντιακή Κοινότητα Μελβούρνης. Αυτή η διάλεξη είναι αφιερωμένη στη σχέση της ποντιακής διαλέκτου με την ομηρική.