Η Γιώτα Ιωακειμίδου παραδίδει το 7ο μάθημα εκμάθησης ποντιακής διαλέκτου στην Ποντιακή Κοινότητα Μελβούρνης.

Σε αυτήν τη συνεδρία η διδασκαλία επικεντρώνεται στις προσωπικές αντωνυμίες.