Η Γιώτα Ιωακειμίδου παραδίδει το 8ο μάθημα ποντιακής διαλέκτου στην Ποντιακή Κοινότητα Μελβούρνης.

Η συνεδρία επικεντρώνεται στα ποντιακά επώνυμα. Μάθετε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη σημασία και την προέλευση των επιθέτων μας.