Η Γιώτα Ιωακειμίδου παραδίδει το 9ο Μάθημα Ποντιακής Διαλέκτου στην Ποντιακή Κοινότητα Μελβούρνης.

Σε αυτήν τη συνεδρία η φιλόλογος διαβάζει διάλογο στα ποντιακά.