έναρξη εκμάθησης ποντιακών χορών για το 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ποντιακής Κοινότητας ανακοινώνει την έναρξη εκμάθησης ποντιακών χορών για το 2021. Τα μαθήματα ξεκινούν την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στις 2 μ.μ. θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στην αίθουσα της Ποντιακής Κοινότητας στο 345 Victoria St, Brunswick, για αρχάριους και προχωρημένους με χοροδιδάσκαλο τον Ίων Μπάστα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περιερισσότερες πληροφορίες μέσου Facebook και email [email protected]

ANNOUNCEMENT
The Board of the Pontian Community announces the beginning of the Pontian Dancing Classes for 2021. Lessons begin on Sunday 28th February at 2.00 p.m. These lessons will be given every Sunday in the Pontian Community Hall. 345 Victoria Street Brunswick for beginners and advance students with Ion Basta as their dancing teacher. For any further information, communicate with us, via Facebook or email, [email protected]